เกี่ยวกับเรา

สถานตรวจสภาพรถวาสนาณนาคบำรุง...

 
ตรอ.วาสนาณนาคบำรุง 
ได้จดทะเบียนจัดตั้งโดยนางวาสนา อดิเรกอุดม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 
 
เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถ และให้คำปรึกษาปัญหาสำหรับเจ้าของรถ พร้อมให้บริการงานด้านทะเบียนรถ ได้แก่งานต่อภาษีประจำปี งานเปลี่ยนแปลงแก้ไขลักษณะรถ ทั้งบริการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้วยพ.ร.บ.ประกันภัยภาคบังคับ และประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 1.,2+,3+,3 ในราคาพิเศษ 
 
ทางสถานตรวจสภาพรถวาสนาณนาคบำรุงของเรารับตรวจสภาพรถยนต์ รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้ โดยทีมงานช่างที่มีคุณภาพและมีความชำนาญ ผ่านการอบรมตามมาตรฐานกรมการขนส่ง ซึ่งคำนึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยของรถสำหรับลูกค้าเป็นสำคัญ
Visitors: 28,405