ให้เราช่วยดูแลรถคุณ ตรวจสภาพ พ.ร.บ. ประกันภัย ภาษี ครบจบที่นี่

คนมีรถควรรู้ ทุกปี มีค่าใช้จ่าย ต้องดำเนินการชำระภาษี เพื่อต่อทะเบียน

โดยต้องใช้เอกสารประกอบดังนี้

 • ใบคู่มือจดทะเบียน หรือสำเนา
 • ท้ายกระดาษ พ.ร.บ. หรือสำเนาเต็มฉบับ
 • ใบตรวจสภาพ "ผ่าน" (เมื่ออายุรถถึงเกณฑ์)
 • car insurance
  ทำ พ.ร.บ.

  พ.ร.บ. หรือ ประกันภัยภาคบังคับ
  ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
  ซึ่งต้องใช้แนบประกอบการต่อทะเบียนด้วย
 • car inspection
  ตรวจสภาพรถ

  รถยนต์อายุเกิน 7 ปี
  รถจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี
  รถทุกชนิดที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี
  ต้องตรวจสภาพรถ ก่อนต่อทะเบียน
 • car tax license renewal
  ชำระภาษี

  เมื่อเอกสารครบ
  จึงดำเนินการชำระภาษีประจำปี
  เพื่อเป็นการต่อทะเบียน
  หากค้างชำระเกิน 3 ปี ทะเบียนจะถูกระงับ

สถานตรวจสภาพรถ วาสนา ณ นาคบำรุง ให้บริการตรวจสภาพรถ ตรอ พรบ ต่อภาษี ประกันภัย งานทะเบียนรถ ครบจบที่เดียว เน้นบริการ ถูก เร็ว ดี มีส่วนลด

สถานตรวจสภาพรถวาสนาณนาคบำรุง...

ตรอ.วาสนาณนาคบำรุง ได้จดทะเบียนจัดตั้งโดยนางวาสนา อดิเรกอุดม เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถ และให้คำปรึกษาปัญหาสำหรับเจ้าของรถ พร้อมให้บริการงานด้านทะเบียนรถ ได้แก่งานต่อภาษีประจำปี งานเปลี่ยนแปลงแก้ไขลักษณะรถ ทั้งบริการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้วยพ.ร.บ.ประกันภัยภาคบังคับ และประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 1.,2+,3+,3 ในราคาพิเศษ ทางสถานตรวจสภาพรถวาสนาณนาคบำรุงของเรารับตรวจสภาพรถยนต์ รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้  โดยทีมงานช่างที่มีคุณภาพและมีความชำนาญผ่านการอบรมตามมาตรฐานกรมการขนส่ง ซึ่งคำนึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยของรถสำหรับลูกค้าเป็นสำคัญ
Add line :
Visitors: 28,405