คนมีรถควรรู้ 1 ปี มีค่าใช้จ่ายทำพรบ ต่อภาษี

สถานตรวจสภาพรถวาสนาณนาคบำรุง...

 

ตรอ.วาสนาณนาคบำรุง ได้ จดทะเบียนจัดตั้งโดยนางวาสนา อดิเรกอุดม เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถ และให้คำปรึกษาปัญหาสำหรับเจ้าของรถ พร้อมให้บริการงานด้านทะเบียนรถ ได้แก่งานต่อภาษีประจำปี งานเปลี่ยนแปลงแก้ไขลักษณะรถ ทั้งบริการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้วยพ.ร.บ.ประกันภัยภาคบังคับ และประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 1.,2+,3+,3 ในราคาพิเศษ ทางสถานตรวจสภาพรถวาสนาณนาคบำรุงของเรารับตรวจสภาพรถยนต์ รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้  โดยทีมงานช่างที่มีคุณภาพและมีความชำนาญผ่านการอบรมตามมาตรฐานกรมการขนส่ง ซึ่งคำนึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยของรถสำหรับลูกค้าเป็นสำคัญ

สถานตรวจสภาพรถวาสนาณนาคบำรุง ให้บริการตรวจสภาพรถ ตรอ พรบ ต่อภาษี ประกันภัย งานทะเบียนรถ ครบจบที่เดียว เน้นบริการ ถูก เร็ว ดี มีส่วนลด

Visitors: 19,511